Hotkeys rev. 6 (by Olaf)
  • Create custom hotkeys
  • Change the brightness
Category: utility
Status: in_progress
Vote Comment Date
No votes yet :(
Compatibility
  • CampZone 2020: in_progress
Dependencies
  • No dependencies found
Dependants
  • No dependants found
File Last edited Size
__init__.py 2020-07-21 20:53:23 2.3 KiB
README.md 2020-07-21 20:53:23 48 B
keycodes.py 2020-07-21 20:53:23 8.61 KiB